Länsstyrelsen tillstyrker arbetsplanen för Förbifart Stockholm

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Om du blir störd av bygget eller har frågor om besiktningar av fastigheter kan du kontakta oss på 010-123 04 00. När det gäller allmän information om Förbifart Stockholm kontaktar du kundtjänst.

Trafikverkets kundtjänst är bemannad dygnet runt. Kan inte de svara på din fråga skickas den till någon i projektet som svarar så snart som möjligt.

 

Trafikverkets kundtjänst

Kundärenden Förbifart Stockholm

Tisdagen den 19 juni beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län att tillstyrka arbetsplanen för Förbifart Stockholm.

Det innebär ett avgörande steg på vägen mot en fastställd arbetsplan. Arbetsplanen är det dokument som bland annat innehåller detaljerade planritningar över vägens sträckning, vilka markytor som kommer att behövas och vilka fastigheter som berörs. I arbetsplanen beskrivs även vilka extra ytor som kommer att behövas under byggtiden, väganslutningar  med mera.

I yttrandet skriver länsstyrelsen bland annat att ”behovet av att projekt E4 Förbifart Stockholm genomförs är stort. Det är viktigt för regionen och dess fortsatta utveckling att vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet utökas. Förbifarten bedöms sammantaget vara ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt.”

Projektet väntar nu på ett antal tillstånd för att kunna börja bygga Förbifart Stockholm.

– Vi är redo att starta så snart vi har alla nödvändiga tillstånd och hoppas att det kan bli i slutet av 2013. Redan i höst kommer förberedande arbeten att starta, som att Vattenfall flyttar kraftledningar, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stocholm. 

Här finns länsstyrelsens yttrande:

Länsstyrelsens webbplats