Vad betyder det att Trafikverket ska ta mark i anspråk med Inskränkt vägrätt?

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst är bemannad dygnet runt. Kan inte de svara på din fråga skickas den till någon i projektet som svarar så snart som möjligt.

Trafikverkets kundtjänst

En fastighet är normalt inte begränsad i markdjup om det inte finns särskilt reglerat i en detaljplan. Med arbetsplanen får Trafikverket en rättighet, så kallad vägrätt, att ta mark i anspråk för att bygga väg eller väganordning för det allmänna.

Inskränkt vägrätt innebär att Trafikverket inte erhåller fullständig rätt över vägområdet utan att rättigheten är inskränkt på det sätt som anges på plankarta och beskrivning.

Inskränkt vägrätt i detta projekt innebär för de flesta fastigheterna att de får en tunnel under tomten/fastigheten. En delad markanvändning uppstår och fastighetsägaren kan i de flesta fall använda sin tomt ovanför tunneln som tidigare under förutsättning att väganordningarna inte skadas.

Den inskränkta vägrätten behövs för tunnel, serviceväg eller underjordiska ledningar. Den inskränkta vägrätten för serviceväg omfattar endast väghållarens rätt att nå anläggningen med sina drift- och underhållningsfordon i framtiden.