Barkarby

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Postadress:

Projekt Mälarbanan, 172 90  SUNDBYBERG
Telefon vx: 0771-921 921
Texttelefon: 0243-795 21

Besöksadress:

Stormbyvägen 2-4 SPÅNGA

Trafikverkets kundtjänst

Meta Moberg

Här kan du läsa om våra arbeten i Barkarby och hur det påverkar dig. Hur mycket vi än försöker är det svårt att bygga ut Mälarbanan utan att de som bor eller arbetar nära banan påverkas av buller, vibrationer och byggtrafik.