Planering Skutskär-Furuvik

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Krister Johansson

Krister Johansson

Järnvägsplan

För närvarande är projektet i slutfasen på järnvägsplaneprocessen. Järnvägsplanen är det sista skedet i Trafikverkets planeringsprocess. När järnvägsplanen är godkänd kan spaden sättas i jorden och ett järnvägsbygge kan påbörjas.

Det valda utredningsalternativet detaljstuderas

I järnvägsplanen bearbetas det valda alternativet UA 1 (se karta om utredningsalternativ) för att utforma järnvägsanläggningen i detalj. Under arbetet med järnvägsplanen fortsätter samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser, samt andra som kan vara intresserade av projektet.

Fördjupade studier

I järnvägsplansskedet studeras bland annat spårgeometri, förbindelsespår, vattenpassager, geoteknik, buller och vibrationer, landsskapsanpassning och väglösningar med mera.