E12, Hemavan, tätortsupprustning

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Jöran  Gärtner

Vägskylt i mörker med namnet Hemavan

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten i Hemavan. Året om passerar tung trafik orten där många turister och skidåkare uppehåller sig.

Tung trafik från både Sverige och Norge går genom Hemavan där turismen är stor under vintersäsongen. Besökare och skidåkare rör sig i samhället mellan butiker bostäder och backar. Situationen är inte trafiksäker för de oskyddade trafikanterna.

Trafikverket har haft tre välbesökta samrådsmöten i Hemavan och samrådshandlingen har varit på utställning. Vi vill tacka för alla goda idéer och förslag som vi fått in. Vi har tagit dessa i beaktande och 2014 beräknar vi att arbetet med att förbättra trafiksäkerheten kommer igång.

Trafikverket vill göra trafikmiljön säkrare

Trafikverket vill anlägga passager, hållplatser och gång- och cykelvägar i Hemavan, enligt genomförd förstudie. Just nu pågår framtagande av handlingar som klargör Trafikverkets rätt till att genomföra dessa åtgärder på berörd mark.  

Vem ansvarar för vad?

Tillsammans med Storumans kommun har Trafikverket kommit fram till en avsiktförklaring. Där framgår det vem av parterna som är ansvarig för de olika åtgärderna enligt förstudien som blev klar 2012.

 

Planutformning

Samrådstid: 23 april – 14 maj
Mer information