Utställning av arbetsplan för ny väg E12, Röbäck-Klockarbäcken

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Urban Larsson

Leif Strinnholm

Anna-Karin Boström

Trafikverkets kundtjänst

Visualisering av bro över Umeälven, vy från söder

Utställning omfattar arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning. Arbetsplanen innehåller förslag på nybyggande av väg E12, delen Röbäck - Klockarbäcken samt förslag på indragning av väg från allmänt underhåll Umeå kommun, Västerbottens län.

Utställningstiden är 18 april till 18 maj 2012. OBS! Utställningstiden är förlängd till den 25 maj på grund av kompletteringar i utställninghandlingarna.

Handlingar finns i Luleå: Trafikverket, Sundsbacken 2-4.

I Umeå: Trafikverket, Storgatan 60, Kommunhörnan i Stadsbiblioteket samt Stadshuset, Umeå kommun.

Gå direkt till utställningshandlingarna

Synpunkter

Dina synpunkter ska ha kommit in till Trafikverket Region Nord, Box 809, 971 25 LULEÅ senast fredagen den 18 maj 2012. Under utställningstiden finns inkomna yttrande hos Trafikverket i Luleå.

Delgivning

Arbetsplanen berör eventuellt samfälld mark för vilken känd styrelse eller förvaltning saknas. De som är delägare underrättas endast genom kungörelsedelgivning enligt delgivningsanslag.

Karta över Västra länken, entreprenad 8 a, 8 b och 9