Dokument E4 Sundsvall

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

En väg in

Telefon:

Projektkontor: 010-123 90 50 (kontorstid, övrig tid kopplas du vidare till kundtjänst)

Kundtjänst: 0771-921 921

Projektkontor
Besöksadress: Björneborgsgatan 41
Box 30
851 02 Sundsvall

Magnus  Lundberg

Magnus  Lundberg

Magnus  Borgström

Magnus  Borgström

Ulrika  Sundgren

Ulrika  Sundgren

Mats Lögdahl

Mats Lögdahl

Lars Nygren

Lars Nygren

Marie Lundqvist

Marie Lundqvist

Trafikverkets kundtjänst

Här finns möjlighet att läsa och ladda hem dokument om projektet E4 Sundsvall. Alla dokument öppnas i nytt fönster.

Ny sträckning för väg 551, från Njurundabommen och förbi den framtida trafikplatsen i Njurunda.

Arbetsplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ställdes ut den 28 juni - 22 augusti 2012:

Arbetsplan för väg 551, beskrivning (pdf-fil 1,7 MB)

Miljökonsekvensbeskriving, reviderad (pdf-fil 4 MB)

Planritning del 1 (pdf-fil 600 kB)

Planritning del 2 (pdf-fil 500 kB)


Tidigare förslag 2011

Här hittar du tidigare förslag från 2011 för en ny sträckning för väg 551 från Njurundabommen och förbi den framtida trafikplatsen i Njurunda. Förslaget har reviderats efter olika samråd, och ett nytt förslag ställts ut under 2012 (se ovan).

Cirkulationsplats i Njurundabommen och ny väg 551 till Njurunda trafikplats (pdf-fil 533Kb)

Cirkulationsplats i Njurundabommen och ny dragning väg 551 (pdf-fil 387Kb)

Anslutning till Njurunda trafikplats (pdf-fil 420Kb)

Kompletterad vägutredning inför tillåtlighet 2009

Missivbrev ( pdf-fil, 1 MB)
Bilaga 1 Vägverkets kompletterande yttrande (pdf-fil, 237 kB)
Bilaga 2 Remissammanställning (pdf-fil, 318 kB)

0_Innehållsförteckning, E4 Sundsvall
1_Läsanvisning, E4 Sundsvall (pdf-fil, 24kB)
2_PM 0 Uppdateringar och aktualiseringar, E4 Sundsvall (pdf-fil 1 MB)
3_Översiktskarta, E4 Sundsvall (pdf-fil, 681 kB)
4_Övergripande beskrivning, E4 Sundsvall (pdf-fil, 1 MB)

5_Fastighetskarta, E4 Sundsvall (pdf-fil, 7 MB)
6_Detaljerad karta, E4 Sundsvall (pdf-fil, 8 MB)
7_PM 1 Utformning sträckan Myre - Njurunda, E4 Sundsvall (pdf-fil, 1 MB)
8_PM 2 Kompletterande vägutredning och MKB, Njurunda, E4 Sundsvall (pdf-fil, 2 MB)
9_PM 3 Ändrad trafiklösning vid Kubikenborg, E4 Sundsvall (pdf-fil, 4 MB)

10_PM 4 Reviderad korridor i Skönsmon, E4 Sundsvall (pdf-fil, 3 MB) 
11_PM 5 Reviderad korridor Skönsmon-Skönsberg, E4 Sundsvall (pdf-fil, 2 MB)
12_Samrådsredogörelse, E4 Sundsvall (pdf-fil, 43 kB)
12_Bilaga, länsstyrelsens godkännande av MKB, E4 Sundsvall (pdf-fil 117 kB)
12_Bilaga, kommunens yttrande, E4 Sundsvall (pdf-fil, 37 kB)

13_Sammanfattning av tidigare kompletteringar, E4 Sundsvall (pdf-fil, 24 kB)
15 Vägverkets ställningstagande (pdf-fil, 118 kB)
15 PM efter utställelse ( pdf-fil, 1 MB)

Kompletterande utredning 2008

Minnesanteckningar från samrådsmöte 2008-12-10, E4 Sundsvall, (Wordfil, 61 kB) 
Reviderad vägkorridor i Stockvik, E4 Sundsvall
Remisshandling för ny anslutning till befintlig E4, E4 Sundsvall (pdf-fil, 1,5 MB)
Alternativ sträckning, Övre Bredsand, E4 Sundsvall (pdf-fil, 980 kB)
Ställningstagande alternativ sträckning, Övre Bredsand, E4 Sundsvall (pdf-fil, 230 kB)

Kompletterande vägutredning 2007, E4 Sundsvall

Protokoll från samrådsmöte 070503, E4 Sundsvall (pdf-fil, 38 kB)
Remisshandling 070426, E4 Sundsvall (pdf-fil, 1,9 MB)
Protokoll från samrådsmöte 070417, E4 Sundsvall (pdf-fil, 42 kB)
Vägutredning med miljökonsekvensbeskrivning, E4 Sundsvall (pdf-fil, 1,7 MB)
Länsstyrelsens yttrande, alternativ "B", E4 Sundsvall (pdf-fil, 199 kB)

Riksantikvarieämbetets yttrande, alternativ "B", E4 Sundsvall (pdf-fil, 135 kB)
Vägverket Region Mitts ställningstagande till reviderad korridor, E4 Sundsvall (pdf-fil, 103 kB)
PM, inkomna yttranden efter utställelse, E4 Sundsvall (pdf-fil, 36 kB)

Vägutredning 2000

Vägutredning. Förord, sammanfattning och bakgrund, E4 Sundsvall (pdf-fil, 2,2 MB)
Vägutredning. Kapitel 2, Nulägesbeskrivning, E4 Sundsvall (pdf-fil, 2,0 MB)
Vägutredning. Kapitel 3-4, E4 Sundsvall (pdf-fil, 433 kB)
Vägutredning. Kapitel 5, alternativstudier: 

Vägutredning. Kapitel 6, E4 Sundsvall (pdf-fil, 2,1 MB)
Vägutredning. Kapitel 7, E4 Sundsvall (pdf-fil, 570 kB)
Vägutredning. Kapitel 8-9, E4 Sundsvall (pdf-fil, 623 kB)
Vägutredning. Kapitel 10-12, E4 Sundsvall (pdf-fil, 693 kB)
Vägutredning. Kapitel 13-14, E4 Sundsvall (pdf-fil, 1,0 MB)