Nu börjar bygget av en tillfällig cirkulationsplats vid Skönsmon

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

En väg in

Telefon:

Projektkontor: 010-123 90 50 (kontorstid, övrig tid kopplas du vidare till kundtjänst)

Kundtjänst: 0771-921 921

Projektkontor
Besöksadress: Björneborgsgatan 41
Box 30
851 02 Sundsvall

Magnus  Lundberg

Magnus  Lundberg

Magnus  Borgström

Magnus  Borgström

Ulrika  Sundgren

Ulrika  Sundgren

Mats Lögdahl

Mats Lögdahl

Lars Nygren

Lars Nygren

Marie Lundqvist

Marie Lundqvist

Trafikverkets kundtjänst

Asfaltering av den nya provisoriska E4 har börjat.

I dag påbörjas arbetet att asfaltera den en kilometer långa och tillfälliga sträckningen av E4 förbi oljehamnen. Samtidigt inleds arbetet att riva refuger på nuvarande E4 för att ge plats åt en tillfällig cirkulationsplats som ska ersätta trafiksignalerna

Under byggtiden av E4 Sundsvall och bron över Sundsvallsfjärden behöver nuvarande E4 förbi Skönsmon och oljehamnen få en ny sträckning förbi arbetsområdet. Under byggtiden ersätts också korsningen där Björneborgsgatan och oljehamnen idag ansluter till E4 med en tillfällig cirkulationsplats. Det är ett arbete som i huvudsak sker nattetid för att inte påverka E4-trafiken. Däremot kommer trafik till och från oljehamnen tidvis behöva ledas om till Kolvägen.

Asfaltering vid oljehamnen.

– Att ersätta de trafiksignaler som nu finns i korsningen bedömer vi kommer få en positiv inverkan på framkomligheten under resten av byggtiden berättar Christer Karlsson, samordnare för framkomlighetsfrågor på projekt E4 Sundsvall.

Beläggningsarbete påverkar inte E4-trafiken

Sedan den 21 september har arbetet pågått med att färdigställa och koppla in den kilometer provisoriska sträckningen av E4 förbi oljehamnen. Det beläggningsarbete som nu inleds idag kommer inte påverka E4-trafiken. Den 2 november planeras sträckan kunna öppnas för trafik.

Asfaltering vid oljehamnen. 

– På den nya provisoriska E4-sträckningen kommer den högsta tillåtna hastighet bli 50 km/tim eftersom sträckan passerar nära våra arbetsområden för E4 och för bron över fjärden. Men förutom den förändringen bedömer vi inte att det
ska innebära några störningar eller förlänga restiden mellan Sundsvall och Njurunda, säger Christer Karlsson.

Öppet hus för allmänheten den 22 oktober

Lördagen den 22 oktober mellan kl 11-14 bjuder Trafikverket E4 Sundsvall och Svevia in allmänhet och media till ett öppet hus på den temporära E4-sträckningen. Då bjuds det på fika och tävlingar. Bli först att promenera på den nybyggda gång- och cykelbanan ta chansen att gå på den tillfälliga E4 innan trafiköppning

.