Alingsås-Kungsbacka, plattformsförlängningar

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Roger Karlsson

Trafikverkets kundtjänst

Plattformarna mellan Alingsås och Kungsbacka anpassas för att kunna ta emot längre tåg som kommer att trafikera sträckan. Syftet är att öka kapaciteten för tågtrafiken på sträckan och skapa bättre resmöjligheter.

Projektet är avslutat och kommer att tas bort från webben den 29 december 2014

Plattformarna mellan Alingsås och Kungsbacka anpassas till Västtrafiks nya längre tåg som började trafikera sträckan i samband med införandet av trängselskatt i Göteborg år 2013. Plattformarnas nuvarande längd på 160 meter måste förlängas till 225 meter. På grund av komplexitet, tid och kostnad kommer några av de 19 stationerna att förlängas med enbart 10 meter. Dessa stationer kommer att kunna trafikeras med långa tåg ändå, men med smärre inskränkningar.

Väderskydd vid Sävenäs station

Den ombyggda plattformen vid Sävenäs station har fått ny asfalt, tydliga säkerhetszoner samt ny utrustning i form av väderskydd, belysning och bänkar. Foto: Daniel Lohm  

En del av Västsvenska Paketet

Plattformsförlängningarna är en del av de förebyggande kollektivtrafiksåtgärder som pågår i Göteborgsregionen och ingår i projektet Västsvenska paketet. Med start nu och de närmaste decennierna planeras en rad infrastruktursatsningar. Dessa kallas Västsvenska paketet och genomförs för att Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande region, nu och i framtiden. Järnvägar och vägar samt en väl utvecklad kollektivtrafik är en viktig del för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt. Läs mer om Västsvenska paketet Västsvenska paketet