E20 delen Tollered-Ingared

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Anders Nordeman

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är 4-fältsväg med plankorsningar. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar planeras.

Det innebär att på- och avfartsramper ska tas bort och att en trafikplats anläggs. Mittremsa och räcken ska kompletteras och en ny gång- och cykelväg anläggas.

En enskild väg ska rustas upp så att den kan användas för långsamgående trafik.

Projektering för vägplan påbörjades 2012 och byggstart är beräknad till 2015.

Aktuellt - Granskning av vägplan

Ombyggnad av Snipåsvägen och förändring av delar av Hallen-Snipehalls vägsamfällighet till allmän väg i Tollered, Lerums kommun

Vägplanen innehåller förslag på ombyggnad av Snipåsvägen. Syftet är att Snipåsvägen övergår från enskild väg till allmän väg för att kunna användas för långsam trafik när E20 Tollered-Ingared byggts om till motorväg.

Granskningstid: 25 september - 15 oktober 2014.

Platser

  • Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
  • Lerums kommun, Medborgarkontoret KomIn, Bagges Torg, Lerum
  • Alingsås kommun, Tekniska förvaltningen, Sveagatan 12A, Alingsås
  • Tollereds Hotell, Volrath Bergs väg 11, Lerum

Dina synpunkter ska ha inkommit till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge eller goteborg@trafikverket.se senast torsdagen den 16 oktober 2014. Märk synpunkterna med TRV 2012/84029.

Några av vägplanens dokument finns också under Dokument-menyn, Aktuella handlingar.