E20 delen Tollered-Ingared

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Anders Nordeman

Den fyra kilometer långa sträckan Tollered-Ingared är 4-fältsväg med plankorsningar. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar planeras.

Det innebär att på- och avfartsramper ska tas bort och att en trafikplats anläggs. Mittremsa och räcken ska kompletteras och en ny gång- och cykelväg anläggas.

En enskild väg ska rustas upp så att den kan användas för långsamgående trafik.

Projektering för vägplan påbörjades 2012 och byggstart är beräknad till 2015.