E6 genom Bohuslän byggs ut till motorväg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Hela E6 byggs ut till motorväg för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Nu återstår endast etappen E6 Världsarvet Tanum innan hela E6 är utbyggd.

Väg E6 är en av Sveriges viktigaste vägar. Den ingår som en länk i det nationella stamvägnätet och binder samman tre stora ekonomiska centra: Öresundsregionen, Göteborgsregionen och Osloregionen.

Två etapper öppnade i juni 2012

Den 15 juni 2012 invigdes etapperna Skee-Ejgst (3 km) och Knäm-Lugnet (6 km). Nu återstår endast den 7 km långa etappen E6 Världsarvet Tanum, innan hela E6 genom Bohuslän är utbyggd till motorväg. Byggnation pågår på etappen och trafiköppning planeras till 2015.

Byggnadsprojekt fyllt av utmaningar

Utbyggnaden är ett stort och svårt projekt då vägen korsar många berg och djupa, leriga dalar. Det medför bergsprängningar, omfattande grundläggningar och stora brobyggen.

E6 byggs ut i etappvis. Genom att välja deletapp i menyn kan du läsa mer om varje vägsträcka.