E6 genom Bohuslän är utbyggd till motorväg

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Hela E6 har byggts ut till motorväg för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet. Den sista etappen är E6 Världsarvet Tanum som invigdes den 6 juli 2015. Då är hela E6 utbyggd till motorväg.

Väg E6 är en av Sveriges viktigaste vägar. Den ingår som en länk i det nationella stamvägnätet och binder samman tre stora ekonomiska centra: Öresundsregionen, Göteborgsregionen och Osloregionen.

E6 Världsarvet Tanum invigs den 6 juli 2015

Den 15 juni 2012 invigdes etapperna Skee-Ejgst (3 km) och Knäm-Lugnet (6 km). Nu slutförs den 7 km långa etappen E6 Världsarvet Tanum som kommer att invigas den 6 juli 2015 (mer information om detta kommer).

Byggnadsprojekt fyllt av utmaningar

Utbyggnaden har varit ett stort och svårt projekt då vägen korsar många berg och djupa, leriga dalar. Det medför bergsprängningar, omfattande grundläggningar och stora brobyggen.

E6 genom Bohuslän har byggts ut etappvis. Genom att välja deletapp i menyn kan du läsa mer om varje vägsträcka.