Götalandsbanan

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Kontakta oss - se alla våra regionkontor.

Region Stockholm

Region Öst

Region Väst

Region Syd

Götalandsbanan – miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan är ett projekt vars omfattning blir tydligast när man ser på målet: att föra miljoner människor närmare varandra.

Varför Götalandsbanan?

Götalandsbanan ska – med snabba, energieffektiva transporter – knyta samman Sveriges två största städer och mellanliggande befolkningstäta regioner. Genom det ska näringslivets konkurrenskraft stärkas och fler människor ska få tillgång till arbete, utbildning och kultur. Den helt nya banan kommer också att frigöra kapacitet på befintliga banor.

Vad är Götalandsbanan?

Götalandsbanan är en ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg som ska sträcka sig mellan Stockholm och Göteborg via Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås.

Vad händer nu?

Trafikverket  har nått olika långt i utredningarna för olika delsträckor på den framtida banan. I den nationella planen för transportsystem 20102021 finns inga medel avsatta för fortsatt planering av Götalandsbanan. Utredningarna är nu vilande.

Järnväg och miljö

När fler transporter flyttas till järnväg bidrar det till att minska klimatpåverkan. Om människor reser och gods transporteras på järnväg är det nästan alltid bättre för miljön än om transporten sker med andra trafikslag.