Väg 156, Skene–Skoghem, trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder

Kontakta oss

Stäng

Ange din e-postadress om du vill att vi ska skicka svar till dig.

Trafikverkets kundtjänst

Johanna Kindlund

Väg 156, Skene–Skoghem

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för att utreda hur trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 156, Skene–Skoghem, kan förbättras.

Väg 156 är förbindelsevägen mellan väg 40 och väg 41 och är den närmaste vägen för industritransporter och pendeltrafik från Kinna- och Svenljungaområdet mot Göteborg och Landvetter. Sträckan mellan Skene och Skoghem utgör in- och utfart till Kinna och betjänar även lokal trafik i Skene.

I dag är vägen otillfredsställande ur trafiksäkerhetssynpunkt, både för fordonstrafikanter och för oskyddade trafikanter. Vägens relativt starka stigning och avsaknad av stigningsfält innebär dessutom nedsatt framkomlighet.

De åtgärder vi föreslår innebär att den aktuella vägsträckan breddas med ett extra körfält i nordlig riktning samt med ett vänstersvängfält i den norra delen. Anslutningsvägar stängs och sidoområden förbättras vilket höjer säkerheten för biltrafiken.

Arbetsplanen prövas

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för att utreda hur trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 156, Skene – Skoghem, kan förbättras.

Arbetsplanen är överklagad och ligger hos regeringen för vidare beslut.

Tidplan

Arbetsplanen är överklagad och ligger hos regeringen för vidare beslut. Efter det att arbetsplanen är fastställd kan byggnationen ta vid. När byggnationen kan starta är i dagsläget ovisst, detta beror på när regeringen har tänkt att fastställa planen.