Goda exempel

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

It-lösningar ger stöd i alla möjliga miljöer och sammanhang. Här ser du några exempel.

Täcker olika behov

It-lösningar används i en rad olika sammanhang längs vägarna. På riks- och lokalvägar finns trafiksäkerhetskameror, elektroniska skyltar om köbildning och varningssystem i anslutning till övergångsställen, något som på olika sätt bidrar till att minska olycksriskerna på vägarna. Längst upp i norr finns även speciella lavinvarningssystem.

Komplexa system i storstäderna

I storstäderna finns mer komplexa it-system i trafiken, exempelvis för att informera om restider längs viktiga trafikleder och information om alternativa resvägar. Det innebär att trafiken löper smidigare och att du som trafikant slipper fastna i långa köer med krympande säkerhetsmarginaler.

Läget i trafiken

Trafikinformation från Trafikverket används även i radio, på text-tv och på internet (exempelvis på Trafiken.nu och Läget i trafiken, samt av en rad externa tjänsteutvecklare som erbjuder trafikinformation via mobil, internet och GPS).

Smarta skyltar och signaler

Längs vägarna finns även andra typer av it-stöd som underlättar för dig som trafikant:

  • elektroniska skyltar vid infarter som kan informera om allt från köer till antalet tillgängliga parkeringsplatser
  • variabla meddelandeskyltar där budskapet kan anpassas till trafiksituationen, exempelvis genom att restider för alternativa resvägar anges
  • smarta trafiksignaler som kan styra trafiken så att köerna minimeras
  • automatiska trafikkameror som bidrar till att sänka medelhastigheten och därmed minskar risken för allvarliga olyckor.