Så fungerar det

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverket arbetar för att den trafikinformation som samlas in och bearbetas ska kunna användas på så många olika sätt som möjligt. Här kan du läsa mer om hur Intelligenta transportsystem (ITS) fungerar.

Information samlas in och bearbetas

It spelar en avgörande roll för att du ska kunna ta dig fram i trafiken. Trafikverket utvecklar trafikinformationen och driver många projekt där vi med hjälp av olika it-baserade system samlar in och förmedlar aktuell trafikinformation. Allt för att din resa ska gå så snabbt, smidigt och säkert som möjligt.

ITS kan användas vid akuta situationer för att varna dig och andra trafikanter för exempelvis olyckor eller köer – men ITS kan också användas dynamiskt för att styra trafiken i rusningstid.

ITS i storstäderna

I storstadsområdena med mycket trafik behövs ofta komplexa och samverkande ITS-system. Här kan information från mätplatser, vägrapportörer och andra källor sammanfogas i stora system som används för att styra trafiken. På det sättet blir det lättare att ta sig fram på hårt trafikerade trafikleder, där minsta incident kan leda till långa köer.

Informationen kan presenteras på olika sätt, exempelvis via variabla meddelandeskyltar, radio, Internet, GPS eller mobil.

Lokala ITS-lösningar

ITS-lösningar behövs även utanför storstäderna, men då rör det sig oftast om lokalt avgränsade it-system. Det kan handla om trafiksäkerhetskameror på utsatta vägpartier, varningssystem vid övergångsställen eller variabla hastighetsskyltar som anpassas efter väglag och lokala trafikförhållanden.

Allt fler ITS-tjänster

I dag kan du få aktuell trafikinformation direkt via skyltar, Internet, text-tv och radio – men även i skräddarsydda betaltjänster som GPS, mobil och webbaserad radio.