TMC - Traffic Message Channel

Med tjänsten RDS-TMC kan du få viktig trafikinformation i din navigator i det område du kör, på ditt eget språk.

RDS-TMC står för "Radio Data System – Traffic Message Channel" och är en teknik som används för att skicka RDS-TMC- meddelanden. För att kunna ta emot sådana meddelanden krävs en bilradio eller ett navigeringsystem med RDS-TMC-modul. I standarden för RDS finns en datakanal låst för TMC trafikinformation.

Med RDS-TMC-tjänsten i Sverige får du trafikinformation som sänds i det område du kör i. Meddelandena gäller främst europa- och riksvägar samt viktiga länsvägar. De presenteras som en ikon eller text med information om till exempel hinder, trafikolyckor och vägarbeten som påverkar trafiken.

I Sveriges större tätorter sänds det även köinformation på vissa huvudgator. Sverige är uppdelat i åtta sändningsområden samtidigt som meddelanden på huvudvägnät går in i flera sändningsområden för att stödja navigationen (se TMC-just nu).