Ansök om bidrag till ideella organisationer

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Är ni en ideell förening som har en projektidé som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa nås? Då kan ni söka projektbidrag.

Trafikverket delar varje år ut projektbidrag till ideella organisationer. Projektbidraget lämnas till projekt som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa nås. Projekten kan genomföras på lokal, regional eller nationell nivå.

Läs mer om bidraget och hur ni söker här.
Bidrag till ideella organisationer