Trafiksäkerhet

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Kvinna fäster säkerhetsbälte, pojke med cykelhjäl, bil på mötesfri väg.

Trafikverket har höga ambitioner när det gäller att undvika att resenärer skadas, oavsett färdsätt.

Trafiksäkerhetsarbetet bygger på Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.

Riksdagen beslutade 2009 om ett nytt etappmål som innebär att antalet dödade ska halveras till 2020.

Att åka tåg är ett mycket säkert och miljövänligt sätt att transportera sig. Din säkerhet utanför tåget bygger på att du respekterar signaler och skyltar. Den största risken för olyckor är vid plankorsningar. Trafikverket satsar därför mycket resurser på att förstärka säkerheten eller helt bygga bort korsningarna.