Barn och närsamhälle

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Barn ska ha möjlighet att ta sig fram på egen hand på ett säkert sätt. Det ställer krav på hur trafikmiljön utformas.

Här kan du läsa om hur skolan, föräldrar och samhället kan arbeta för att förbättra barns möjligheter att ta sig fram på egen hand. Du hittar också fakta och forskningsresultat om barn och trafik och vilka mål som finns internationellt och nationellt.