Miljö

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

För att vår miljö inte ska förstöras av trafiken så måste vi tänka på många olika saker.

Vi pratar om avgaser, luftföroreningar och koldioxidutsläpp och andra konstiga ord. Här kan du få förklaringar på vad de olika sakerna betyder. Du kan också läsa lite mer om vad du kan tänka på när du är ute i miljön.

Trafikverket arbetar inom några miljöområden som är

  • klimat
  • hälsa (buller, vibrationer, luftföroreningar, elektromagnetiska fält, dricksvatten med mera)
  • landskap (natur, kultur, materialanvändning med mera).

Klimat
För att vi inte ska förstöra vårt klimat så mycket behövs fordon som inte behöver så mycket bränsle för att kunna köras. Vi måste lära oss bättre körsätt och ha mindre med transporter efter vägarna för att få lägre koldioxidutsläpp.
Trafikverkets sidor om klimat

Mindre buller
Asfalt som bullrar mindre och lågbullrande däck är två viktiga saker som kan minska risken för folk att bli sjuka.
Trafikverkets sidor om buller och vibrationer

Frisk luft
Partiklar kallas de små korn som slits loss från vägbanan. När de lossnar kan det bli så mycket att människor blir sjuka, speciellt i städer där det finns så mycket trafik.
Trafikverkets sidor om luft

Vatten

Vatten är naturens bästa sätt att flytta saker. Det som kommer i kontakt med vatten sprids. Alla våra vägar är omgivna av vatten, och därför är risken stor att föroreningar från vägarna sprids med vattnet. Trafikverket arbetar för att hålla dricksvattnet rent från olika ämnen som kan komma ner från vägen i vattnet. Trafikverket ska också se till att alla djur som lever i vatten nära vägar som byggs inte kommer till skada. Då byggs något som kallas vattenhinder.
Trafikverkets sidor om dricksvatten

Landskap
Våra vägar ska byggas så de passar in i vår natur och kultur.
Trafikverkets sidor om landskap