Trafikverkets arbete med barnfrågor

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverkets arbete med barnfrågor utgår från FN:s barnkonvention, de transportpolitiska målen, kundgruppsdokumentet och den kommande strategiska planen.

Mer att läsa finns under rubriken Samhällsmål om barn och trafik.
Samhällsmål om barn och trafik