Om varningsmärken

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Varningsmärken varnar trafikanterna för en fara och upplyser om typen av faran. Märkena är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka, är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

Varningsmärken kan sättas upp när en fara är svår att upptäcka i tid för en förare som anpassar sin hastighet till vad trafiksituationen kräver.

Så här ser märkena ut som du kan ansöka om

Klicka på varningsmärket du vill se så kommer en bild och beskrivning av märket att fällas ut.

 1. Varning för övergångsställe

 2. Varning för gående

 3. Varning för barn

 4. Varning för cyklande och mopedförare

 5. Varning för skidåkare

 6. Varning för ridande

 7. Varning för älg

 8. Varning för hjortdjur

 9. Varning för ko

 10. Varning för häst

 11. Varning för ren

 12. Varning för får

 13. Varning för vildsvin

 14. Varning för vägkorsning

 15. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

 16. Varning för långsamtgående fordon

 17. Varning för fordon med förspänt dragdjur

 18. Varning för hundspann

 19. Varning för travekipage

 20. Varning för terrängskotertrafik

 21. Varning för annan fara

Dölj alla svarVisa alla svar