Enskilda vägar

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Enskild väg

Här hittar du som enskild väghållare information om enskilda vägar, regelverk och förutsättningar för att få statligt bidrag till enskild väghållning.

Nu är det vår och dags att planera för barmarksunderhållet av grusvägarna!

En grusväg kan behöva grusas om, av flera anledningar, bland annat för att vägen slits av trafiken. Våren är också lämplig tidpunkt för hyvling av vägbanan.

Slitlagret bör totalt vara omkring fem centimeter tjockt. Då är det tillräckligt mycket material när vägen ska hyvlas eller sladdas.

Vid hyvlingen formas vägbanan så att den får rätt lutning i sidled. Det är viktigt bland annat för att vattnet ska kunna rinna av.

En välbunden väg är trafiksäkrare och trevligare både för trafikanterna och för dem som bor intill vägen. Vägen står också bättre emot trafikens och vädrets påverkan, så att det blir mindre risk för potthål och spårbildning. På det sättet kan man minska underhållskostnaderna på vägen.

Läs mer om Barmarksunderhåll på grusvägar

Läs mer om Sök bidrag till underhåll och upprustning