Bergslagsbanan

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Bergslagsbanan sträcker sig mellan Gävle och Kil.

Karta: Bergslagsbanan

Banan är enkelspårig med undantag för sträckorna Gävle–Hagaström och Grängesberg–Ställdalen. Det finns persontrafik på sträckorna Gävle-Falun-Ställdalen-Frövi och Ludvika–Ställdalen–Nykroppa (– Kristinehamn). Mellan Nykroppa och Kil är det bara godstrafik. Nykroppa saknas på kartan.

Bergslagsbanan är ett viktigt godsstråk för trafiken mellan Bergslagen och Göteborg. Den 478 kilometer långa Bergslagsbanan går genom fem landskap.

Trafikverket kommer att göra de här förbättringarna på banan: spårbyten, nya mötesspår, fjärrblockering och förbättrad bärighet. Det är en fortsättning på de arbeten som vi tidigare har gjort. Målet är att uppnå en betydligt bättre standard 2012. Hela banan är elektrifierad, och den är utrustad med ATC och fjärrblockssystem mellan Gävle och Frövi, men inte mellan Ställdalen och Kil.