Godsstråket genom Skåne

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Godsstråket genom Skåne sträcker sig mellan Ängelholm och Trelleborg.

Karta: Godsstråket genom Skåne

Godsstråket består av enkelspår som är elektrifierat. Fjärrblockering och även mötesstationer saknas mellan Åstorp och Teckomatorp. Banan trafikeras endast av godståg med undantag av sträckan Teckomatorp-Kävlinge.