Inlandsbanan

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverket ansvarar för en del av Inlandsbanan, den södra delen, vilken sträcker sig mellan Kristinehamn-Nykroppa och Daglösen-Persberg. Inlandsbanan omfattar även sträckorna Gällivare–Östersund och Brunflo–Mora/Furudal.

Karta över Inlandsbanan Gällivare - Östersund och Brunflo - Mora/Furudal

 

Inlandsbanan blev färdig och invigdes 1937 (flera sträckor var klara långt innan) efter 30 års arbete och den fick stor betydelse för frakter av inlandets naturresurser. Godståg, främst med timmer och torv, dominerar på banan och nyligen har den nordligaste delen öppnats för största axellast 20 ton. Det går även persontrafik. Mellan Kristinehamn och Östersund, och sommartid även till Gällivare.

Trafikverket förvaltar sträckan Kristinehamn–Nykroppa samt Daglösen-Persberg. Resten av Inlandsbanan förvaltas av det kommunägda bolaget Inlandsbanan AB, IBAB.