Norrbotniabanan

Kontakta oss

Stäng

Trafikverkets kundtjänst

Trafikverket har utrett en ny järnväg på sträckan Umeå–Luleå. Norrbotniabanan ska förstärka godstrafiken i landet, men också möjliggöra persontrafik mellan Norrlandskustens städer.

Karta: Norrbotniabanan
Förtydligande: Kartan visar de sträckor som är beslutade (gröna).

Norrbotniabanan ger dubbelspår till Stambanan genom övre Norrland, ökad kapacitet, kraftigt sänkta transportkostnader och halverade restider längs kusten.