Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nationellt och internationellt samarbete

Här presenterar vi olika former av samarbete mellan myndigheter och branschen, nationellt och internationellt.

Aktuellt

The International Transport Forum, ITF, är ett mellanstatligt samarbete inom OECD:s ram. De 54 medlemsstaterna samarbetar för att hantera 2000-talets mobilitetsfrågor.
International Transport Forum (extern webbplats)

Forum för innovation inom transportsektorn samlar aktörer som vill vara med och skapa ett innovationsklimat som möjliggör gemensamma lösningar. I nätverket ingår bland annat Transportsyrelsen, Volvo, Trafikverket, KTH, Vinnova, SSAB, Energimyndigheten, Chalmers, Bombardier, Jernhusen, Schenker och Saab.

Transportinnovations webbplats (extern webbplats)

Program och projekt:

DUO2

Ekipaget som körs av Kallebäcks Transport på uppdrag av Schenker är 32 meter långt och kan lasta styckegods upp till en totalvikt på 80 ton i två stycken 40-fotscontainrar. Ekipaget dras av en dragbil från Volvo. Trafiken startades i början av februari och går nattetid. Projektet är en del av ett större program, ”High Capacity Transports” (HCT). Projektets mål är att bygga kunskap för att förändra regelverket, så att det möjliggör energieffektivare transporter. En internationell förebild är bland annat Australien, där 70 procent av godstransporterna på väg nu går med fordon som till sina dimensioner ligger utanför det svenska och europeiska regelverket. 

Mycket nytta med DUO2-projektet

Målet med DUO2-projektet är att se i vilken omfattning och under vilka förutsättningar de goda resultaten från skogsindustrins ETT-projekt (minus 20 procent koldioxidutsläpp), kan föras över till en annan bransch och till ett annat vägnät. Samtidigt är det också en plattform för fordonsutveckling och kan därigenom stärka den svenska fordonsindustrin. Ytterligare nytta med längre och tyngre fordon är att tillgänglig kapacitet på vägnätet kan utnyttjas på ett begåvat sätt (en steg två-lösning i fyrstegsprincipen) och att behovet av nya infrastrukturinvesteringar minskar.