Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Strategi och planer för Forskning och Innovation

Trafikverket styr sin FoI (forskning och innovation) dels genom en strategi, dels genom en plan med nio portföljer för pågående program och projekt. Styrningen tar sin utgångspunkt i Trafikverkets strategiska utmaningar.

FoI-strategins mål är att öka avkastningen av Trafikverkets FoI. I strategin behandlas frågeställningar om hur Trafikverket går till väga för att uppnå det målet genom att:

 1. utveckla Trafikverkets innovativa förmåga
 2. förbättra styrningen av FoI inom Trafikverket
 3. utveckla effektiva samarbeten inom FoI
 4. effektivisera formerna för initiering och utveckling av program och projekt
 5. arbeta systematiskt med nyttiggörande av FoI-resultat.

FoI-planen är treårig och uppdateras varje år. I den beskrivs inom vilka områden Trafikverket bedriver sin FoI och vilken omfattning FoI-verksamheten har. Planens främsta beståndsdelar är de nio FoI-portföljerna som beskriver inriktning, omfattning, målområden, pågående program och projekt och deras förväntade resultat.

De nio FoI-portföljerna är:

 1. Ett energieffektivt transportsystem
 2. Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna
 3. Effektiva transportkedjor för näringslivet
 4. Robust och tillförlitlig infrastruktur
 5. Mer nytta för pengarna
 6. Trafikverket – en modern myndighet
 7. Strategiska initiativ.
 8. FoI inom sjöfartsområdet
 9. FoI inom luftfartsområdet