Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister i stadsmiljö.

Statligt stöd för hållbara stadsmiljöer - stadsmiljöavtal

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen SFS 2015:579.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

Aktuellt

I december fattades beslut om den tredje omgången stöd. Det kom in 16 ansökningar varav fem har beviljats stöd på sammanlagt 250 miljoner kronor.

Läs mer om vilka som har beviljats stöd 2016
Läs mer om vilka som har beviljats stöd 2015

Trafikverket har hittills under 2015 och 2016 beviljat stöd för cirka 1,25 miljard kronor.

I vår planeras en ny ansökningsomgång där det, om den nya budgeten går igenom, kommer att finns cirka 1,5 miljarder kronor att söka. Sannolikt ändras också förordningen som reglerar stadsmiljöavtalen så att även satsningar på cykel blir berättigade till stöd.

Om ansökan och beslut

Sista ansökningsdatum för den här omgången var den 3 oktober 2016. Trafikverkets ambition är att meddela beslut senast under december månad. En förutsättning för stöd är att ansökan skickats in till Trafikverket innan det fysiska arbetet med den åtgärd som stöd söks för har inletts. I dagsläget finns inget beslut om fler ansökningsomgångar.

Total stödvolym

Den totala stödvolymen för så kallade stadsmiljöavtal är två miljarder kronor. Trafikverket har hittills under 2015 och 2016 beviljat stöd för cirka en miljard kronor.