Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Plankorsning med helbommar.

Plankorsningar

Trafikverket satsar mycket resurser på att öka säkerheten i plankorsningar. En del plankorsningar bygger vi bort eller ersätter med korsningar i skilda plan.

I början av 2000-talet fanns det cirka 2 500 äldre plankorsningar. Dessa kommer successivt att få förstärkt säkerhet med bommar och ljus- och ljudsignaler, byggas bort eller ersättas med planskilda korsningar.

Mål och strategi för plankorsningsarbetet

Målen för plankorsningarna är att:

  • plankorsningar ska vara säkra och tillgängliga
  • antalet döda och skadade i samband med plankorsningsolyckor inte ska öka
  • nollvisionen ska uppnås inom långtidsplanen
  • klagomålen på buller ska minska
  • vägprofil och sikt ska vara godtagbar
  • inga olyckor ska ske på grund av tekniska fel

För att uppnå målen satsar vi på bland annat teknisk utveckling, forskning, kommunikation, stödsystem i form av IT-system och regler samt fysiska åtgärder i plankorsningar.

Mer utförlig information finns i rapporten "Kartläggning av plankorsningar", som du kan ladda ner via länken i högerkolumnen.