Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkitekturrådet och arkitekturpriset

Trafikverkets arkitekturråd arbetar enligt devisen "rådet för stad och landskap, form och design". Rådet består av fristående experter inom olika kunskapsområden, till exempel landskapsarkitektur, stadsbyggnad och ekologi.

Trafikverkets arkitekturråd arbetar enligt devisen "rådet för stad och landskap, form och design". Rådet består av fristående experter inom olika kunskapsområden, till exempel landskapsarkitektur, stadsbyggnad och ekologi. Var och en ska bidra med kunskap och erfarenhet inom sitt område.

I arkitekturrådet ingår:

  • Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, ordförande i rådet,
  • Ola Bettum, landskapsarkitekt, professor vid Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norge
  • Helle Juul, arkitekt, konsult, Köpenhamn
  • Johan Klaesson, ekonom, professor vid International Business School, Jönköping
  • Ulrika Knutson, journalist, författare, Uppsala
  • Magnus Ljung, uppdragsledare RådNU, SLU Skara
  • Ebba Matz, skulptör, Stockholm

Johnny Hedman, chefsarkitekt vid Trafikverket, är rådets sekreterare.

Rådets roll är att ge generaldirektören och Trafikverkets ledning vägledning i komplexa planerings- och utformningsfrågor, främst inom stora projekt som exempelvis Förbifart Stockholm och Västsvenska paketet, samt att vidga och tillföra nya perspektiv i den interna diskussionen.

Arkitekturpris vartannat år

Vartannat år delar rådet ut ett pris för att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastruktur ser ut och fungerar. Arkitekturpriset ges till en omsorgsfullt utformad och väl fungerande infrastrukturanläggning som motsvarar höga krav på god arkitektur, långsiktig hållbarhet och hänsyn till natur- och kulturvärden.