Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fyrstegsprincipen

Trafikverkets aktiviteter spänner över ett brett område. Gemensamt för dem alla är att de faller in under en arbetsstrategi som vi kallar fyrstegsprincipen.

Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur.

Fyrstegsprincipen

 1. Tänk om
  Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
 2. Optimera
  Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
 3. Bygg om
  Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
 4. Bygg nytt
  Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Hållbart resande lägger tyngdpunkten på de två första stegen, som handlar om att bearbeta attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara resval. Vi ser det som en viktig uppgift att föra en kontinuerlig diskussion om hur resandet kan optimeras så långt som möjligt .