Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

– Banan blir ett lyft för hela landet

– Invigningen och driften av Botniabanan är ett väldigt viktigt steg mot ett effektivare transportsystem i Sverige. Det säger Sven-Håkan Nilsson, chef för Trafikverkets ERTMS-program.

– Med den nya ERTMS-tekniken får vi större flexibilitet för trafiken, de tekniska lösningarna är billigare i drift än de gamla och det går att köra fortare än idag. Sen är det ju kul med ny teknik som gör det lättare för både lokförare och tågklarerare.

Botniabanan är den första banan i Sverige som byggts med ERTMS-tekniken.
– Alla inblandade har gjort kraftfulla och hängivna insatser för att hinna klart med allt i tid till invigningen, det är imponerande. Vårt utmärkta samarbete med Botniabanan och Bombardier har säkerligen också bidragit positivt, säger Sven-Håkan. En annan framgångfaktor är definitivt det utmärkta stöd vi fått från Transportstyrelsen, Transitio, SJ och Hector Rail och andra inblandade aktörer.

Med från början

Sven-Håkan Nilsson har varit med i arbetet med ERTMS-satsningen från början, han deltog i det riskanalysarbete som utmynnade i beslutet att satsa på den nya tekniken på Botniabanan.
– Några var tveksamma till ERTMS-satsningen då, säger Sven-Håkan, men nu när banan är klar kan man ju konstatera att det var ett korrekt beslut.
Fast vägen hit har varit bitvis tung.
– Jag brukar likna det vid att rulla en snöboll uppför ett berg, det blir tyngre ju längre upp man kommer, men invigningen av Botniabanan är nog bergets topp så nu blir det bara lättare.

Ändrade standarder

En av svårigheterna har varit att de standarder, som reglerar de tekniska lösningarna och som bestäms på EU-nivå, har ändrats över tiden. Nu är standarden stabil även om vissa funktioner kan förbättras ytterligare.
– I början var vår kunskap om tekniken låg, och det är alltid en utmaning att ta till sig ny teknik. Sådana här projekt kräver att medarbetarna utbildas, många måste kunna mycket. Här har vi kanske inte lyckats fullt ut, men de som funnits med i arbetet har alla arbetat hängivet och hårt för att få system och anläggning klar i tid.
Det svåraste menar Sven-Håkan Nilsson har nog ändå varit kommunikation och förankring. Järnvägsföretagen var kritiska i början till att de skulle få betala ombordutrustningen själva men nu har det uppstått en entreprenörsanda och de satsar själva på att utrusta sina lok – snöbollen har helt enkelt kommit över krönet.

Ådalsbanan nästa år

Om ett år, i augusti 2011, invigs nästa järnväg med ERTMS-teknik, Ådalsbanan. Och i och med att den öppnas, öppnas hela Norrland för bra regional och fjärrtrafik.
Innan dess under 2011 ska trafiken med ERTMS Regional-systemet kommit igång på Västerdalsbanan.
Hösten 2012 invigs Haparandabanan med ERTMS-teknik, och så hösten 2013 införs ERTMS i Citytunneln i Malmö och Malmö C, som invigs redan i december i år, men då med en tillfällig ATC-utrustning.
Men först – invigningen av Botniabanan!
– Det blir en oerhörd kick för mig som varit med från början, men viktigast är Botniabanans betydelse för den framtida järnvägstrafiken i Sverige, säger Sven-Håkan Nilsson. Invigningen av Botniabanan med ERTMS innebär startskottet för införandet av ERTMS i hela Trafikverkets järnvägsanläggning.

Text: Inger Söderlund