Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyhetsbrev nr 5 2012

Brounderhåll.

Mall för teknisk beskrivning

Mall till Objektteknisk beskrivning brounderhåll (OTBbu) med tillhörande Mängdförteckning (MF) och särskilda mät- och ersättningsregler (MER) har sin nuvarande version använts sedan 2008.

Mallarna har i december 2011 anpassats till AMA Anläggning 10.

Dessutom har de förenklats och programpaketet MB Brounderhåll har tagits bort. Nu finns en Aktivitetsbeskrivning Brounderhåll som innehåller exempel på texter som ska användas vid beskrivning av åtgärder avseende befintliga broar.
Dessutom finns det en ny publikation 2011:158 Mät- och ersättningsregler för underhåll och förbättring av broar.

Publikation 2009:61 MB 802 Bärighetsutredning av byggnadsverk

Publikationen som används för att utreda bärigheten för vägbroar har reviderats med ett ändringsbrev. Ändringarna baseras på erfarenheter vid tillämpningen. Några av de större ändringarna beskrivs nedan.

Punkt 1.1.1 förtydligas så att en bärighetsutredning utöver brons överbyggnad också ska göras för slanka pelare, lager samt ramben till balkrambroar.

Under punkt 1.1.9 förtydligas innebörden av kapacitetsberäkning och lasteffektberäkning.

I punkt 1.2.2 införs krav på att en beräkning ska innehålla en sammanfattning.

Kraven för beräkning av framkomlighet för militära fordon förtydligas i punkt 2.3.2.5, bland annat genom att bilaga 3 kompletteras.