Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kungshögarna i Gamla Uppsala

Kungshögarna i Gamla Uppsala.

Gamla Uppsala, nytt dubbelspår

Trafikverket bygger ett fyra km långt nytt dubbelspår på Ostkustbanan genom Gamla Uppsala.

Nytt dubbelspår

Järnvägen mellan Uppsala och Gävle trafikeras av fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Vi håller successivt på att bygga dubbelspår mellan Uppsala och Gävle för att minska risken för förseningar och skapa möjlighet för fler tåg på sträckan. Den sista sträckan som återstår att bygga ut är järnvägen genom Gamla Uppsala som i dag är enkelspårig.

Dubbelspår i tunnel

Det nya dubbelspåret blir cirka 4 km långt och sträcker sig från Tycho Hedéns väg i söder till E4 i norr, där det ansluter till det befintliga dubbelspåret mot Gävle. I det känsliga området vid Gamla Uppsala kyrka läggs spåret i en 610 meter lång tunnel.

Förutom dubbelspåret ingår även en ombyggnad av väg 676 Vittulsbergsvägen och Vattholmavägen i projektet.

Fyra plankorsningar, det vill säga korsningar där väg och järnväg korsar varandra i samma nivå och som regleras med bommar, byggs bort. Det förbättrar tillgängligheten, framkomligheten och säkerheten i området. De plankorsningar som försvinner är de vid Bågspännarvägen, Groaplan, Vattholmavägen och Vittulsbergsvägen.

Bygge pågår

Bygget av den nya järnvägssträckan startade i september 2013. De stora arbetena med tunneln kom igång under januari 2014. Byggtiden för hela projektet är drygt fyra år, varav det tar cirka tre år att bygga den nya järnvägen. Tågen börjar köra på det nya dubbelspåret under 2017.

Läs mer om vad som händer på bygget här:

Byggnation