Mycket begränsad framkomlighet på E4/E20 Södertäljevägen, förbi Motorvägsbron, södergående riktning,