Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Anpassade kunskapsprov

Om du har svårt att läsa, skriva eller inte förstår svenska så bra kan du istället göra ett anpassat kunskapsprov. Du kan välja mellan muntligt prov, prov med längre provtid, prov med tolk eller med teckenspråkstolk.

Vi erbjuder olika typer av hjälp:

Översatt kunskapsprov för behörighet B

Kunskapsprovet för behörighet B finns översatt på 14 andra språk än svenska.
Läs mer om översatt kunskapsprov

Kunskapsprov med tolk

Den som inte kan läsa och förstå det svenska språket får göra kunskapsprovet med tolk.
Läs mer om kunskapsprov med tolk

Ljudstöd

Det går att få göra kunskapsprovet med hjälp av ljud (på svenska). Det behövs inte någon ansökan för att få använda ljud inom ordinarie provtid. Den som gör kunskapsprovet på ett annat språk kan också få ljudstöd på svenska vid provet.

Förlängd provtid

Den som har lässvårigheter kan beviljas längre provtid. Det innebär att den vanliga provtiden utökas med 50 procent. Det går också att få ljudstöd på svenska vid förlängd provtid.
Läs mer om hur du ansöker om förlängd provtid

Muntligt prov

Personer med mycket stora lässvårigheter (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar) kan efter ansökan få göra provet muntligt. Ett muntligt prov innebär att vi ställer frågor muntligt och att personen själv får berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild. Om du inte är säker på att du förstått frågan har du möjlighet att fråga oss. Den som leder provet bedömer om svaret är rätt eller fel. Den som gör provet läser inte någon text under ett muntligt prov.

Muntligt prov på svenska finns för alla körkortsbehörigheter och traktorkort.

Muntligt prov kan också göras på annat språk än svenska. Det är dock inte samma sak som tolkprov, som är till för dem som inte kan läsa och förstå svenska språket för att de har ett annat modersmål. Det går att göra provet med tolk för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE eller traktorkort, men inte för andra körkortsbehörigheter eller för yrkesprov.

Du som har behov av teckenspråkstolk kan, efter ansökan, göra det muntliga provet med teckenspråkstolk om provet avser traktorkort och alla körkortsbehörigheter (förutom behörigheterna D1, D, D1E och DE). Trafikverket tillhandahåller teckenspråkstolk.

Läs mer om hur du ansöker om muntligt prov

Beslut om förlängd provtid, muntligt kunskapsprov eller tolkprov

Ett beslut om förlängd provtid eller muntligt prov gäller för samtliga körkortsbehörigheter och för traktorkort. Någon ny ansökan behöver inte skickas in för prov för andra behörigheter, om beslutet fortfarande är giltigt.

Ett beslut om tolkprov gäller för körkortsbehörigheterna AM, A1, A2, A, B, B+B96, BE och för traktorkort.

Om ansökan beviljas, ges ett skriftligt beslut som gäller en viss tid. Om ansökan avslås, kan beslutet överklagas.

Beslut om förlängd provtid och muntligt prov är normalt giltiga i fem år och beslut om tolkprov är giltigt i 2 år.