Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Körprov B

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Kunskapsprovet och körprovet för personbil (behörighet B) är ett sammanhållet prov. Du bokar tid för båda proven vid ett och samma tillfälle. Du börjar alltid med kunskapsprovet. Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.

Ditt godkända kunskapsprov eller körprov är giltigt i två månader. Båda proven måste vara godkända inom giltighetstiden två månader, annars måste båda proven göras om.

Läs mer om Sammanhållet Förarprov behörighet B (trafikverket.se)

Avgiften för körprov för behörighet B är 800 kronor. Efter klockan 18.00 på vardagar och på helger är avgiften 1040 kronor.

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig till prov. Utbildar du dig privat kan du själv boka direkt via Boka prov här på sidan.

Servicelöfte

Löftet omfattar den service som du ska kunna förvänta dig när du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov och körprov) för behörighet B.

Förstagångsprov

När du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov och körprov) för behörighet B – personbil, lovar vi dig en tid för kunskapsprovet inom två veckor och en tid för körprovet senast två veckor från kunskapsprovet på någon av våra provorter.

Observera att servicelöftet endast gäller när du bokar ditt första sammanhållna förarprov för behörighet B. Det gäller inte om du behöver boka ytterligare ett nytt sammanhållet förarprov om dina första prov inte blev godkända eller att giltighetstiden på något av proven gått ut.

Omprov

Om ditt första kunskapsprov eller körprov inte är godkänt har vi som mål att kunna erbjuda ytterligare minst två prov inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen. Du bokar ett nytt sammanhållet förarprov. Båda proven bokar du vid ett och samma tillfälle.

Observera att servicelöftet endast gäller när du bokar ditt första sammanhållna förarprov för behörighet B. Det gäller inte om du behöver boka ytterligare ett nytt sammanhållet förarprov om dina första prov inte blev godkända eller att giltighetstiden på något av proven gått ut.

Frågor och svar om Servicelöftet (trafikverket.se)

Krav på identitetshandling

För att få göra prov hos Trafikverket måste du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande.

Läs mer om godtagbara identitetshandlingar och hur du gör om du saknar en sådan på sidan Krav på identitetshandling.

Inför provet

Innan provet startar har förarprövaren kontrollerat att du uppfyller de formella kraven för att få genomföra provet. Det krävs att du:

  • är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader
  • har en giltig riskutbildning

    Läs mer om riskutbildning (Transportstyrelsen)

  • inte sedan tidigare har ett körkort utfärdat av en annan EES-stat. Det intygar du med din namnunderskrift innan provet.

    Läs mer om Utländska körkort (Transportstyrelsen)

  • uppfyller de eventuella villkor som finns i körkortstillståndet, till exempel att du ska använda glasögon eller linser när du kör. Om du har opererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon eller linser måste du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkortstillstånd eller körkort utan villkor utfärdat. Innan du kommer till provet, annars får du inte genomföra provet.

Film om körprovet

Filmen "Inledning körprov B" visar hur inledningen av provet kommer att gå till och vad som bedöms. Filmen finns även översatt till engelska, arabiska, persiska, somaliska och BKS (bosnisk-kroatisk-serbisk version). Se länk nedan.

 


Krav på fordon

Körprovet för behörighet B ska genomföras med en personbil som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrift. Om du genomför provet med egen bil kontrollerar förarprövaren att den uppfyller minimikraven.

Om du är anmäld till provet genom en trafikskola, används vanligtvis skolans bil.
För att få använda egen bil vid provet krävs att du utrustar den egna bilen enligt gällande krav. Om du monterar dubbelkommando krävs en begränsad registreringsbesiktning.

Läs mer om fordonskraven på sidan Krav på fordon vid körprov B.

Trafikverkets bil

Om du är anmäld privat kan du mot en avgift göra provet i en av Trafikverkets bilar. Du bokar då en Trafikverksbil samtidigt som du bokar tid för körprovet.

Läs mer på sidan Trafikverkets bilar (trafikverket.se)

Förarprövaren ger dig information om hur provet genomförs, till exempel vad som bedöms, vilka anvisningar du kommer att få under körningen med mera. Om du har valt att genomföra provet med en Trafikverksbil kommer du också att få information om den.

Två förarprövare vid körprov

Ibland kan det vara två förarprövare som åker med vid körprovet, men det är alltid bara en av dem som gör bedömningen av ditt prov.
Den andra förarprövaren åker med för att kontrollera att körprovet genomförs på ett riktigt sätt. Det kan vara uppföljning av erfarna eller nyutexaminerade förarprövare eller så kan förarprövaren som åker med vara en blivande förarprövare som håller på att utbilda sig.

Körprovet består av:

  • säkerhetskontroll
  • körning i och utanför tätort

Säkerhetskontroll

Körprovet inleds med att du får göra en säkerhetskontroll. Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen får den inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Körning i och utanför tätort

Därefter får du köra i tätorts- och landsvägsmiljö i minst 25 minuter. Med förarprövarens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov 45 minuter.

Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du ska köra. Om du kör fel kan du själv få hitta en plats att vända på.

Om det uppstår någon farlig situation som du inte kan behärska på ett trafiksäkert sätt, ingriper förarprövaren. Men det är ändå du som räknas som förare och du är därför ansvarig för vad som händer under provet.

Bedömning

Vid körprovet för behörighet B (personbil) ska du visa att du har tillräcklig kunskap inom fem områden för att klara körkortet och bli en säker förare. Läs mer om vad du ska kunna på sidan Vad du ska kunna vid körprov B

Broschyren "Kunskapsprov och körprov för personbil" beskriver hur förarprovet för behörighet B (personbil) är upplagt och vad det kan innehålla:

Kunskapsprov och körprov för personbil (Trafikverkets webbutik)

Godkänt körprov

Direkt efter körningen talar förarprövaren om för dig om provet är godkänt och skickar resultatet till Transportstyrelsen. Om du även har ett giltigt godkänt kunskapsprov kommer körkortet inom fem arbetsdagar att skickas till dig i ett rekommenderat brev. Du måste själv hämta ut körkortet inom två veckor och du måste då visa upp en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling).
Observera att om du vid provtillfället ansökt om och fått beviljat ett undantag från krav på identitetshandling så gäller det beslutet INTE vid uthämtande av körkort. Då måste körkortsinnehavaren själv kunna identifiera sig med en godtagbar identitetshandling.

Du får under vissa förutsättningar köra fordon som kräver din nya behörighet innan du hämtat ut ditt körkort. Du får köra om du har med dig en handling som styrker din identitet, till exempel körkort för annan behörighet, pass eller id-kort. Detta gäller endast i Sverige, fram till att du har hämtat ut ditt nya körkort och som längst i två månader. Därefter måste du ha med dig ditt nya körkort då du kör.

Underkänt körprov

Om körprovet inte är godkänt, får du reda på det direkt efter körningen. Förarprövaren motiverar muntligt varför din körning inte har godkänts och du får veta vilka brister din körning hade.

Protokollet med provresultatet skickas till din e-postadress, om du uppgav den vid bokningen. Du kan även hämta protokollet inne i bokningstjänsten genom att logga in i tjänsten Boka prov med din personliga kod.

Översättning av protokollet
I protokollet som du får skickat till din e-postadress finns en länk "Translation" som du kan använda för att få provresultatet översatt till valfritt språk. Länken "Translation" finns även vid varje underkänd provpunkt.

Ansökan om förlängd giltighetstid på godkänt prov för behörighet B

Både kunskapsprov och körprov måste vara godkända inom två månader. Endast om det finns särskilda skäl kan Transportstyrelsen ge förlängd giltighetstid för det godkända provet.

Läs mer om hur du ansöker om förlängd provtid

Mer information

Frågor och svar om körkortsprov (trafikverket.se)

Ta del av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20) om kursplan, behörighet B och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:43) om förarprov, behörighet B

Sök föreskrifter på Transportstyrelsens webbplats (länk öppnas i nytt fönster)