Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på identitetshandling

Här kan du läsa mer om krav på identitetshandling.

Då du ska fotografera dig hos Trafikverket Förarprov för att förnya körkortet eller göra prov måste du kunna styrka din identitet. Det gör du med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande. Du får också intyga att du inte har något körkort utfärdat av en annan EES-stat*.

Vi godtar följande ID-handlingar:

  • SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort
  • svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket 
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006**
  • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

** Övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006: pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

Följande handlingar godtas inte som identitetshandling: utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Godtagbara identitetshandlingar anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser (TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61).

Undantag från kravet på godtagbar identitetshandling vid körkortsprov

Undantag från kravet att visa upp en godtagbar identitetshandling vid körkortsprov kan medges av Trafikverket efter särskild ansökan. Du måste skicka ansökan till något av Trafikverkets förarprovskontor senast två veckor innan provtillfället.

Kontaktuppgifter Förarprovskontor

Identiteten ska fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make/maka, registrerad partner, sambo eller myndigt barn skriftligen försäkrar att lämnade uppgifter om sökandens identitet är riktiga. Beslutet från Trafikverket om undantag ska tas med till provtillfället. Intygsgivaren ska närvara och kunna styrka sin egen identitet med en godtagbar och giltig ID-handling vid provtillfället.

Observera att dessa undantag inte kan beviljas vid prov för yrkesförarkompetens, trafiktillstånd eller taxiförarlegitimation.

Blankett för ansökan

Ansökan om undantag från kravet att visa upp godtagbar identitetshandling vid förarprov (pdf-fil, 626 kB, öppnas i nytt fönster)

Utlämning av ditt nya körkort

Observera att undantag från krav på godtagbar identitetshandling inte gäller vid utlämnande av körkort. För att du ska kunna hämta ut ditt körkort måste du i samband med utlämningen styrka din identitet genom att visa upp en godkänd och giltig legitimation för utlämning av post.

Godkända legitimationer för utlämning av post (Postnords webbplats)