Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nya Gallsbrobron

Väg 662, sträckan Murbo–Spraxkya–Rågåker, bärighetshöjande åtgärder

Trafikverket genomför förstärkningsåtgärder på väg 662, Murbo-Spraxkya-Rågåker. Arbetet omfattar även byte av broarna Alderbäcken och Gallsbo.

Projektet genomförs som tre delar: vägförstärkning, bro Alderbäcken och bro Gallsbo. Under 2016 omfattas som mest 2,2 km väg av förstärkningsåtgärder och resterande ombyggnationer, ca 6 km, genomförs 2017.

Trafikstörningar under byggtiden

  • Bron över Alderbäcken är stängd för trafik fram till december 2017. Det pågående bytet av bron i Alderbäcken har fått en förskjutning i tidplanen.Läs mer under nyheter

Alternativa vägar under byggtiden

  • Vägen mellan Spraxkya-Hemberget-Frostbo stängs av i två olika etapper, en etapp är alltid öppen för trafik. Skyltar visar omledningsvägen via Hemberget, se karta.
  • Vägen mellan Alderbäcken-Rågåker hålls öppen med begränsad framkomlighet under vägarbetet.
    Räkna med längre restid.