Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cykelväg

Väg 50, Skeppmora–Lyviksberget, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Skeppmora-Lyviksberget. Sträckan är hårt trafikerad och vi vill förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg 50 är ett utpekat nationellt gods- och persontrafiksstråk från Östergötland via Dalarna till anslutning med E4 i Söderhamn. Flera sträckor har mycket trafik där även oskyddade trafikanter är hänvisade att använda vägen.

Nu startar vi arbetet med att bygga en gång- och cykelväg mellan Skeppmora - Lyviksberget, där oskyddade trafikanter idagsläget hänvisas till väg 50. På sträckan Klenshyttan-Skeppmora i Ludvika kommun är sedan några år tillbaka en gång- och cykelväg anlagd, den går till stor del parallellt med väg 50. 

Vi vill skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed vägarna. Att bygga fler trygga gång- och cykelvägar kan leda till att fler väljer att ta sig fram på ett mer miljövänligt sätt än med bil.

Läs mer om projektet under fördjupning.