Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 68

Väg 68, Fors, ny vägsträckning

Trafikverket bygger om väg 68 förbi Fors för att förbättra både trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 68.

Vi bygger om väg 68 förbi Fors för att trafiksäkerheten och framkomligheten ska förbättras och möjliggöra expansion av Stora Ensos pappersfabrik. Vägsträckan är en del av det viktiga stråk som går mellan Gävle och Örebro och projektet kommer att förbättra vägens funktion förbi Fors och skapar samtidigt möjlighet för en god trafikförsörjning för Stora Enso och samhället Fors.

Genom den nya sträckningen kommer också en stor del av trafiken från Fors att flyttas vilket är positivt för samhället. 

Gång- och cykelvägen mellan Dicka och Fors som färdigställdes förra året var ett systerprojekt till detta med målet att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som förflyttar sig mellan byarna.

Nya väg 68 förbi Fors invigdes den 14 november 2016.

Längre ner på sidan kan du se en film som visar en modell av vägen förbi Fors.