Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16, Lönnemossa–Klingvägen, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Trafikverket ska bygga om E16 mellan Lönnemossa och Klingvägen i Falu kommun. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten på sträckan.

Det finns problem med trafiksäkerheten på sträckan Lönnemossa–Klingvägen, problemen hänger samman med trafikförhållandena i området.

För att öka trafiksäkerheten och även framkomligheten var tidigare förslaget att bygga en mötesfri landsväg med mitträcke mellan Lönnemossa och Klingvägen och bygga om trafikplats Västra Hosjö vid Steffens väg. En del av förslaget var också att en del av Steffens väg skulle byggas om till gång- och cykelväg.

Den samlade samhällsekonomiska bedömning som nu gjorts visar att den totala nyttan i förhållande till kostnaden inte motiverar en ny trafikplats eller cirkulationsplats vid Västra Hosjö. Därför gör vi under hösten en trafikutredning för att undersöka andra möjliga trafiksäkerhetshöjande åtgärder som t.ex. att bygga längre på- och avkörningsfiler.