Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E16, Dala Järna–Vansbro, ny sträckning

Trafikverket planerar för en ny väg mellan Dala Järna-Vansbro. Syftet är att förbättra miljön för närboende och öka trafiksäkerheten för samtliga trafikanter.

Väg E16 mellan Malung-Djurås är ett regionalt stråk av stor betydelse för trafiken till västra Dalarna-Sälenfjällen. Vägen utgör en viktig pulsåder för varuförsörjning och persontransporter.

Sträckan mellan Dala Järna-Vansbro har ett antal brister som behöver åtgärdas. Den har en smal vägbana, dålig utformning samt bebyggelse nära vägen som ger problem med både framkomlighet och säkerhet. Den nuvarande vägen är cirka 8,5 km.

Förslag till förbättring

Vårt förslag till bättre boendemiljö, trafiksäkerhet och tillgänglighet är att bygga ny väg i en ny sträckning från Vansbro till Hulån med planskild korsning för järnvägen. Vi planerar för mittseparerad 2+1 väg med omkörningsmöjligheter. Den nya vägen beräknas bli cirka 7 km lång med planerad byggstart sen höst 2017.

Filmen visar en modell över den planerade vägen mellan Dala-Järna och Vansbro.