Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kirunaprojektet

Vi planerar för ny sträckning av E10 samt en permanent järnvägsstation. Nuvarande E10 förstörs av den sprickbildning som gruvbrytningen medför.

Samråd gång- och cykelvägar samt passager vid ny E10

Vi planerar för gång- och cykelvägar samt ytterligare passager vid ny E10 i Kiruna och arbetar med att ta fram en vägplan. Med anledning av förändringar i vägplanen bjuder vi nu in berörda fastighetsägare, andra intressenter samt allmänheten till ett nytt samrådsmöte på orten. Har du inte möjlighet att komma på mötet kan du ta del av underlaget och skicka in dina synpunkter till Trafikverket.

Samrådstid: 21 mars–2 april 2017

Plats för handlingar: Under samrådsperioden finns samrådshandlingen tillgänglig hos Kiruna kommun, Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31, Kiruna. Folkets Hus, Lars Janssonsgatan 17, Kiruna. Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå. Handlingen publiceras på webbplatsen 21 mars under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast 2 april 2017. Ange diarienummer TRV 2015/18810.

 

Samråd vattenverksamhet gång- och cykelväg vig Karhuniemi och Lokstallsområdet

Vi har tagit fram ett samrådsunderlag för prövning av vattenverksamhet avseende bortledande av grundvatten för ny E10 i Kiruna. Vattenverksamheten gäller gång- och cykelport vid Karhuniemi och Lokstallsområdet.

Samrådstid: 25 mars – 11 april 2017.

Plats för handlingar: Trafikverket, Sundsbacken 2-4, Luleå och under Dokument/Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 11 april 2017. Ange diarienummer TRV2017/27968.

Kiruna stad står inför stora förändringar. Gruvdriften leder till att en deformationszon med sprickbildning sprider sig mot staden vilket medför att delar av Kiruna stad och dess infrastruktur måste flyttas eller omstruktureras. Läs mer om projektet under Fördjupning.

Kirunaprojektet består av tre delprojekt; E10, väg 870 och permanent järnvägsstation. Se aktuell status för respektive delprojekt under rullgardinslistan här nedanför.