Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på räls

Fjärrstyrning Helsingborg

Trafikverket planerar ett antal fjärrstyrningsprojekt i Sverige där stationen i Helsingborg ingår. Arbetet skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet/flexibilitet och geografisk obundenhet dygnet runt.

Idag bemannas stationen Knutpunkten i Helsingborg av lokala tågklarerare. Detta betyder att stationen inte kan styras eller övervakas från nationella trafikledningscentralerna. För att involvera Knutpunkten i det nationella tågnätet ska fjärrstyrning införas. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare/flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.