Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kattegattleden, Kulla- och Bjärehalvön

Trafikverket planerar för att bygga en cykelväg på Kulla- och Bjärehalvön. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet är en del av arbetet med den nationella cykelleden Kattegattleden.

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled och invigdes i juni 2015. Den sträcker sig från Helsingborg i söder till Göteborg i norr, genom hela Halland. Cykelleden går genom 10 olika kommuner och är hela 35 mil lång. Ambitionerna för denna cykelled är att den ska vara en havsnära, lättillgänglig, bilfri och upplevelserik sträcka. Den ska vara trygg och säker att cykla på.

Vissa sträckor och korsningar längs Kattegattleden lever inte upp till Trafikverkets kriterier för trafiksäkerhet. Fem av dessa platser kommer att studeras i en vägplan som vi planerar att ha färdig för fastställelse under hösten 2016.

Vad händer nu?

Vi har ändrat vägplanen efter inkomna synpunkter och stämplat om planen till en fastställelsehandling. Vi har nu skickat in fastställelsehandlingen till planprövning. En fastställelse innebär att man tar beslut om vägens placering och utformning och redovisar vilka eventuella villkor som ska gälla för projektet. I denna prövning fastställs även det nya vägområdets utbredning och eventuella markintrång.

Under vintern 2016/2017 kommer vi ta fram en bygghandling. När planen har vunnit laga kraft upphandlar vi en entreprenör för byggnation. Vi planerar för byggstart under 2017/2018.

Läs mer om projektet under Fördjupning.