Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kattegattleden, Kulla- och Bjärehalvön

Trafikverket planerar för att bygga en cykelväg på Kulla- och Bjärehalvön. Det ökar framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Projektet är en del av arbetet med den nationella cykelleden Kattegattleden.

Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled och invigdes i juni 2015. Den sträcker sig från Helsingborg i söder till Göteborg i norr, genom hela Halland. Cykelleden går genom 10 olika kommuner och är hela 35 mil lång. Ambitionerna för denna cykelled är att den ska vara en havsnära, lättillgänglig, bilfri och upplevelserik sträcka. Den ska vara trygg och säker att cykla på.

Vad händer nu?

Vägplanen har vunnit laga kraft. Vi kommer nu att påbörja upphandlin av entreprenör. Vi planerar för byggstart under hösten 2017.

Läs mer om projektet under Fördjupning.