Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Skåne län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Skåne län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärdLängd km
E6 Trafikplats Lundåkra

Trafikplats Lundåkra , lansering ny bro, omledning. Avstängd 10/8 - 14/8 kl. 05:00.

-
Väg 118/ E22 Trafikplats Hammar, cirkulationsplats Väg 118 byggande av två stycken tvåfiliga av- och påfarter till E22, cirkulationsplats Hammar. Under hela byggtiden kommer väg 118 samt av- och påfarter vid trafikplatsen att hålla minst ett körfil öppet i alla riktningar. Ingen byggtrafik kommer att ske under rusningstimmarna på morgon och eftermiddag. -
E6 Flädie-Lund Ombyggnad Trafikplats Flädie samt breddning E6 Flädie-Lund till mötesfri landsväg 2+2. Sänkt hastighet, ett körfält avstängt i vardera riktning. Tidpunkt för avstäning kommer inom kort. -
E22 Förbifart Linderöd E22 Förbifart Linderöd, motorväg. Fram till 7 juli leds trafiken på E22 om, kring de anslutningar som byggs mot befintlig E22. -
E65 Trafikplats Sturup- Svedala Beläggningsarbete. Uförs nattetid, första halvan av v.33. Omledning på grund av 1+1 väg och omledningsvägar är 813,816 och 108 över Sturup. 3
11 Sjöbo- Anklam Beläggningsarbete. Utförs nattetid v.33 och 34, omledning via väg 19,999 och 13. Vakter och informatörer på plats. 4,8