Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister

Väg 953, Eskilstuna−Sundbyholm, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Eskilstuna och Sundbyholm (Mälarvägen).

Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter på sträckan. Gång- och cykelvägen kommer till största delen att vara separerad från väg 953 men kommer vid några ställen att ligga nära vägen, men då avskild med räcken. Sträckan är cirka 8 km lång och kommer att gå längs den nordvästra sidan av vägen.

Vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft. Innan vi börjar bygga ska vi handla upp en entreprenör och det beräknas vara färdigt till slutet av 2017. Vi räknar med att bygga gång- och cykelvägen under 2018.

Vi har haft samråd med allmänheten, kommunen, länsstyrelsen och övriga som på något sätt påverkas av projektet. Vi har tagit till oss synpunkter som framkommit under denna process, vilket har lett fram till det slutgiltiga förslaget.